Administratieve organisatie

Uw partner in organiseren en beheersen.

Hoe zorgt u ervoor dat u uw organisatie kunt beheersen? Dat is de kern van administratieve organisatie. De betrouwbaarheid van de informatie is direct afhankelijk van de correcte en volledige vastlegging van de gegevens. Essentieel hierbij is dat de informatie op een zo efficiënt mogelijke wijze wordt verkregen.

E&R Adviseurs verzorgt uw administratieve organisatie. Het gaat om de optimale balans van efficiëntie en betrouwbaarheid. Dit kan variëren van het opzetten van uw administratie tot het aanpassen en het correct beschrijven van de administratieve organisatie van uw bedrijf.